profil
Galerie: Architektura > Mladá Boleslav

Zemská průmyslová škola, dnes SPŠ, je konstruktivistická stavba ohromující množstvím protažených říms, monumentálních komínů, svařovaných mnohotvarů trubek, zábradlí a zdobných stožárů mezi kterými se zjevuje betonová konstrukce. Reprezentační prostory ředitelny zdobí již 70 let kromě dobového nábytku i výrobky prvních žáků. Budova byla postavena podle projektu talentovaného architekta, scénografa, malíře a sochaře Jiřího Krohy v letech 1923-1927.

Počet fotek: 30